top of page

De macht dichter bij u

Voor U visual solo.png

We brengen de macht dichter bij U.  Dat doen we via directe democratie. Maar ook door de macht te verschuiven van “Brussel” naar de lokale besturen, zoals in Zwitserland. We passen het subsidiariteitsbeginsel toe: enkel als het doeltreffender is om de beslissingen op een hoger niveau te nemen doen we dat.     

 

Minder politiek 

 • We kunnen het doen met slankere kabinetten. Daarom schrappen we 75% van de kabinetsmedewerkers en depolitiseren we de administraties.

 • Ook de parlementen reduceren we: één op drie parlementsleden verdwijnt.

 • We halveren de partijfinanciering die U jaarlijks 80 miljoen euro kost. Binnen het gehalveerde budget krijgen ook nieuwe partijen een kans als ze voldoende steun hebben bij de bevolking (volledige lijsten indienen nl. 406 kandidaten).  Zo maken we een einde aan het monopolie van de bestaande partijen en de particratie.

 

De afschaffing van de Senaat en de provincies is een evidentie

 • De bevoegdheden van de provincies worden afgeschaft, overgeheveld naar de privé, de gemeente of het gewest. 

 • We stoppen de politisering van de administratie: Het politiek verlof en de detachering van ambtenaren wordt afgeschaft.

 

Meer directe democratie 

 • De Europese president, de Belgische premier, de Vlaamse minister-president en de burgemeesters worden rechtstreeks verkozen. 

 • We geven U de kans U uit te spreken over de politiek via referenda, volksbevragingen en enquêtes want er wordt te veel boven Uw hoofd beslist.

 • Minder macht voor “Brussel”, meer macht bij U.

 • Beslissingen nemen gebeurt standaard op het lokale niveau. Enkel als het doeltreffender is om ze op een hoger niveau te nemen, doen we dat. Zo vermijden we ivoren torenbeleid.

 

Voor meer deontologie bij politici

 • De overheid is er voor iedereen.  We verwachten dat politici beleid voeren in het algemeen belang. 

 • We maken het statuut en de vergoedingen van politici doorzichtig en eenvoudig. 

 • Ministers worden slechts benoemd na een hoorzitting in het parlement waarin ze hun competentie en taalvaardigheid aantonen.

 • We regeren het land vanuit een meerderheid in elke taalgroep zodat één taalgroep de andere niet domineert.

 

Alles 100% transparant voor U

 •  De democratie kan pas werken als de overheid transparant is. We eisen actieve openbaarheid van bestuur: De staat geeft U spontaan, open en bloot toegang tot alle bestuursdocumenten. Online of op papier. 

 • Omdat iedereen de wet hoort te kennen, zijn wetten helder geschreven. 

 • Op elke wet staat een houdbaarheidsdatum zodat wetten sneller moderniseren.

bottom of page