top of page

EUROPEES PARLEMENT

Voor U visual solo.png
marta.jpg
MARTA BARANDIY

1e plaats

Europees parlement

In het landschap van de Europese Unie schommelt het discours vaak tussen de polen van integratie en soevereiniteit.

Als specialist in soevereiniteit en conflictresoluties in internationale betrekkingen komt Marta Barandiy naar voren als een figuur van betekenis en invloed. Als lijsttrekker voor Europa belichaamt Marta de essentie van een moderne Europese visie, waarbij ze de kloof overbrugt tussen diverse culturele en politieke verhalen met een focus op mensenrechten, Europese integratie en defensie.

Marta, geboren op 13 juni 1984 in Lviv, Oekraïne, begon haar reis met een diepgewortelde waardering voor de Europese waarden en de liberale rechtsstaat. Haar academische bezigheden brachten haar naar de prestigieuze Lviv Ivan Franko Nationale Universiteit, waar ze haar basis legde in internationaal recht en Europese studies. Marta’s intellectuele nieuwsgierigheid en toewijding om de nuances van de internationale betrekkingen en het Europese recht te begrijpen, brachten haar verder in de academische wereld. Ze behaalde haar masterdiploma aan het Europa-Instituut, de Universiteit van Saarland, en voltooide haar doctoraatsstudie in Saarbrücken, Duitsland, waarbij ze zich richtte op het ingewikkelde evenwicht tussen de Europese integratie en de soevereiniteit van staten.

Haar zoektocht naar auteurschap met boeken als "Europäische Integration der Ukraine und Souveränität: Rechtliche und politische Aspekte" (Europese integratie van Oekraïne en soevereiniteit: juridische en politieke aspecten) en "Souveränität als Gewährleistung der Interessen der Staaten: Völkerrechtliche und europarechtliche Aspekte" (Soevereiniteit als garantie of the Interests of States: International Law and European Law Aspects) onderstreept haar diepgaande betrokkenheid bij deze cruciale kwesties. Deze publicaties dragen niet alleen bij aan academische discours, maar dienen ook als brug tussen wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming, en weerspiegelen Marta’s unieke positie als academicus, activist en nu politieke kandidaat. Haar boeken zijn essentieel leesvoer voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de complexiteit van de Europese integratie en soevereiniteit van het volk. Door haar geschriften heeft Marta Barandiy haar status als gezaghebbende stem in deze kritische discussies versterkt, waarbij ze genuanceerde perspectieven biedt die geïnspireerd zijn door haar rijke achtergrond in rechten, haar toewijding aan de Europese waarden en haar persoonlijke reis.

Volgens Marta, is waardigheid het enige absolute recht van de mens, en wordt dat alleen in Europa als zodanig erkend. Daarom moet het ten allen tijde worden gekoesterd en proactief verdedigd worden. Eenmaal verloren, zal het nergens meer te vinden zijn, behalve in boeken.

Marta’s overgang van de academische wereld naar belangenbehartiger verliep naadloos, gedreven door haar overtuiging in de kracht van geïnformeerde dialoog. In 2014 richtte ze Promote Ukraine op, een organisatie die snel uitgroeide tot de grootste Oekraïense organisatie in België. Promote Ukraine fungeert als een platform voor het bevorderen van begrip en steun voor Oekraïne binnen de Europese Unie onder de aandacht brengen, maar ook rechtsstaat in Oekraïne te bevorderen.

In 2022 heeft Marta een Europese Burgerprijs gekregen, waarmee de impact van haar werk op het leven van duizenden mensen herkend werd.

Ondanks haar professionele prestaties is Marta een toegewijde moeder van twee kinderen die in Vlaanderen geboren zijn en naar Vlaamse scholen gaan. Al 12 jaar woont Marta in Zellik. Ze heeft 4 jaar bij Volvo Trucks Customer Relations in Gent gewerkt. Haar persoonlijke leven is een weerspiegeling van haar geloof in de integratie van diverse culturen en identiteiten, en weerspiegelt het bredere Europese ideaal van eenheid in verscheidenheid.

Marta’s kandidatuur voor het Europees Parlement is niet alleen een politieke campagne; het is een oproep tot actie voor de verdediging van de Europese waarden tegen externe bedreigingen en voor de bevordering van een transparant, efficiënt en sterk Europa. Marta’s standpunt over kwesties als migratie, defensie en de rechtstaat is gebaseerd op haar uitgebreide ervaring als belangenbehartiger en gastdocent aan de Oekraïense Vrije Universiteit in München. Ze pleit voor een beleid dat de principes van vrijheid, democratie en de liberale rechtsstaat weerspiegelt.-

bottom of page