top of page

Voor een vrij 

en democratisch Europa

Voor U visual solo.png

Europa op dieet

 We zetten elke overheid op dieet, ook Europa. Haar instellingen werken te traag want er is te veel bureaucratie. Europa moet eenvoudiger en transparanter. Een efficiënt Europa. Ook hier willen we het subsidiariteitsprincipe toepassen: de bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de burgers met aandacht voor efficiëntie. 

 

Een efficiënt Europa vereist ook een democratisch Europa. Voor we nadenken over nieuwe bevoegdheden is het noodzakelijk het democratisch gehalte van de EU te versterken.  

 

Het is goed dat Europa onze privacy beschermt maar de GDPR wetgeving schiet haar doel voorbij: mensen tekenen elke dag teksten die ze niet gelezen hebben. De Europese regelgeving moet dichter bij de realiteit staan.

 

Directe Europese democratie

Schimmige lobbygroepen en door diplomatie aangeduide politieke bestuurders bepalen te veel de koers van Europa. De EU heeft nood aan een grondige democratisering, zo niet dreigt nieuwe regelgeving altijd op maat geschreven te worden van kleine maar machtige lobbygroepen, die hun eigenbelang nastreven, niet het algemeen belang van de Europese burgers. 

 

De Europese president wordt rechtstreeks verkozen

Europa heeft nood aan een echt parlement met een democratisch gemengd systeem van directe democratie (een Europese kieskring) en afgevaardigden per land.

 

Een democratie kan maar werken als de mensen weten wat er gebeurt.  Transparantie is een noodzaak.  Ook in de relaties tussen het bestuur en de lobbygroepen.  Alle contacten met die groepen behoren open en bloot te gebeuren.  Geen politiek van de achterkamertjes meer.

 

Voor meer internationale democratie

U moet zich af en toe rechtstreeks kunnen uitspreken over de beslissingen van internationale organisaties. Daarom zijn referenda ook op internationaal niveau een noodzaak willen we de bevolking echt achter de EU krijgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van technologie.

_

bottom of page