top of page

ANTWERPEN

Voor U visual solo.png
Erik dhamers.jpg
Marc Hermans

7e plaats

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Marc Hermans uit de Herentalse Kempen.
Reeds meer dan 30 jaar gemotiveerde zelfstandige handelaar én geangageerde Vlaming.

Waarom dit engagement?

Omdat op de vele plaatsen waar ik kom en met mensen praat een grote teleurstelling komt bovenborrelen.

Boosheid, maar vooral teleurstelling.
Politiek is volgens de burger blijkbaar geen passie meer, maar een beroepskeuze en carriéreplanning.
Politiek gevoerd door mensen die ergens ‘geplaatst’ worden, op basis van populariteit binnen het gegeven, in plaats van wat gerealiseerd werd, en hun potentieel.
Politiek ver weg van de burger die zich in de steek gelaten voelt.
Waar partijidealen en ego’s een goed bestuur in de weg staan.

Dit alles zelfs tot op het gemeentelijk, plaatselijk, niveau…..toch het niveau waar lokale besturen heel dicht bij de burger zouden moeten en kunnen staan.

Daarom is een nieuwe wind geen slecht idee, zelfs noodzakelijk.
Een liberale wind…..
Een nieuwe wind aangestuurd door mensen met passie en gedrevenheid.
Die écht iets willen veranderen, in plaats van….. ‘mee te nemen naar de volgende vergadering, te bekijken, te evalueren en eventueel bij te sturen’….

Dit alles dicht bij de burger.
Met een luisterend oor.
Waar de burger de ‘klant’ is, en waardering verdient……

In concepten’ denkende politici,vakmensen, die volwaardige én uitgewerkte initiatieven nemen die veel minder negatieve opmerkingen uitlokken dan bepaalde halfslachtige initiatieven nu doen.

Mijn ultieme doel ?
Een burger die terug vertrouwen heeft in zijn politieke vertegenwoordigers.
Een burger die zich terug vertegenwoordigd voelt.
Een burger die met fierheid kan zeggen……die man/vrouw is mijn stem in het parlement.

Mijn passie…?
Retail..!

Onbegrijpelijk dat er bijvoorbeeld een ‘kernversterkend’ Vlaams beleid bestaat waar haaks tegenover staat dat de meeste Vlaamse steden en gemeenten geen idee hebben wat nodig is om retail te ondersteunen.
Toevlucht nemen tot autoluw, autovrij is vaak de gekozen maar foute oplossing.
Mobiliteit versus bereikbaarheid.

Onbegrijpelijk dat lokale besturen vaak functies als handelscentrum/centrumstad niet laten primeren op woonsteden. (In technische termen ‘slaapsteden’)
Uitgedoofde gebieden waar marginalisering de bovengand haalt.

De werkgelegenheid binnen de retailsector is blijkbaar niet primair.

Zie hier mijn engagement, passie en doel.


___

bottom of page