top of page

ANTWERPEN

Voor U visual solo.png
Erik dhamers.jpg
Paul Verlegh

17e plaats

Vlaams parlement

Geboren 03 september 1962 dus 61 jaar jong

Om te beginnen kan ik u melden dat ik geen enkele politieke ervaring heb en ook niet actief ben op
sociale media. Daar het voor jullie belangrijk is dat de kiesdrempel van 5 % behaald wordt
begrijpt ik dat jullie in de eerste plaats gaan kijken naar het aantal volgers.

Ben bestuurder bij drie kleine kmo's welke ik zelf heb opgericht en stel alles samen rond de 75
mensen te werk.

Heb de school verlaten op mijn 16 é jaar en ben gaan werken, zoals dat vroeger wel meer regel was.
Ben dan 6 jaar hoofd delegée geweest, één jaar inspecteur en 6 jaar afdelingshoofd,
Op mijn dertigste ben ik met mijn eerste kmo begonnen en ben er nog steeds actief.
Met bovenvermelde wil ik aan tonen dat studie belangrijk zijn maar niet alles, zelfstudie is ook belangrijk.

Mijn kandidatuur gaat vooral uit naar de gemeentelijk -en of provincielijst in het najaar, maar u mag mij wel gebruiken om eventueel de overige lijsten in het voorjaar op te vullen.

De reden waarom ik mij kandidaat stel is omdat er volgens mijn inziens in de huidige politiek niets
gebeurd om de problemen op te lossen en er te veel macht ligt bij de voorzitters (partijen), bijv:
– De te hoge overheidsschuld, veel te veel ambtenaren en de slechte dienstverlening.
– Migratie
– Pensioenen betaalbaar houden en aanpassen, voor ieder gewerkt jaar een vast bedrag volgens bijdrage, desnoods met een maximum.
– Werkloosheidsuitkering beperken in tijd en degressief maken.
– Strengere controle op voorschrijfgedrag artsen en op opvolging door ziekenfondsen, zie de
abnormaal vele langdurige zieken ???
– Minder gebruik maken van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit en beperken in tijd.
– Werkende mensen belonen i.p.v. te straffen met hogere belastingen en minder voordelen.
– Kinderopvang enkel te gebruiken voor mensen die dit nodig hebben om te kunnen gaan
werken.
– Mensen enkel steun geven beperkt in tijd en volgens het geen ze zelf hebben bijgedragen in
het systeem.
– Dat voorzitter van de Europese raad Charles Michel welke zelf zijn mandaat niet wenste
uit te doen en na veel reactie er op terug krabbelt.
– De gestemde maar het onopgeloste stikstof akkoord met de nodige onzekerheid tot gevolg
voor de economie en de boeren, idem voor de green deal van Europa.
– Opzegtermijnen beperken in tijd, nu als een bijv: een poetsdame 16 jaar dienst heeft dan
moet de werkgever deze 52 weken opzeggen, zeg mij hoe ga je deze persoon 52 weken motiveren ?? Volgens mij is 12 weken de max.
– Arbeids motiverende maatregelen.
– Op gemeentelijk vlak minder inpalmen van groene zone's om appartementen op te bouwen.
– OCMW steun of sociale woningen enkel geven aan wie het echt nodig heeft en beperken in tijd daar er volgens mij niemand heel zijn leven van sociale bijstand kan afhangen. Ook verplichten om de Nederlandse taal te leren anders zullen ze nooit optimaal kunnen integreren en deelnemen aan onze waarde en normen.
– Zorgen dat criminaliteit,ook van de jongeren degelijk bestraft en uitgevoerd worden en maak dat de ouders verantwoordelijk blijven voor het opdraaien van de kosten van -18 jarige, zo niet verlies van sociale voordelen.
– Afschaffen van de senaat, de provincies en de partijfinanciering.
Bovenvermelde punten wil ik ook uitgevoerd zien worden en als het kan door er mede aan te werken.-

bottom of page