top of page

Meer gerechtigheid,
minder traagheid

Voor U visual solo.png

Onze veiligheidsdiensten zijn overbelast. Van de politie tot de rechtbanken. Dat komt grotendeels omdat de politici continu meer wetten en regels maken. Vooral regels die Uw vrijheid meer beperken dan de criminelen. Die wetten en regels zijn gekoppeld aan straffen, boetes, vervolging en administratie. Als het daar misloopt volgen nieuwe regels, nog meer personeel en nog meer uitgaven. Het is tijd om die spiraal te doorbreken.  

 

Voor een justitie en politie van de 21ste eeuw

Gerechtigheid staat of valt met een efficiënte justitie van de 21ste eeuw. Daarvoor is een verregaande digitalisering en versnelling van alle processen noodzakelijk.  Een reorganisatie die erin slaagt om met minder geld beter werk af te leveren. In ruil voor efficiënte werkmethodes, vereenvoudiging en performante werkmiddelen, mogen we van justitie en politie snelheid verwachten. Maximaal 3 maanden per aanleg voor burgerlijke procedures. Maximaal 1 jaar voor strafrechtelijke zaken.  

 

Minder wetten, minder regels, minder procedures, minder voorschriften, minder administratie. Nieuwe en moderne werkmethodes kunnen de oude praktijken vervangen. Zoals het P.V. dat kan worden vervangen door videoverhoren. Het is anno 2023 niet aanvaardbaar dat de informatisering binnen het gerecht en de politie nog steeds in de kinderschoenen staat. In veel gevallen bestaan er trouwens (dure) informaticatoepassingen, maar nogal wat rechters gebruiken ze simpelweg niet en werken vanuit vastgeroeste gewoontes nog met ouderwetse papieren dossiers. Daarnaast worden te veel politieagenten ingezet voor verkeersboetes voor lichte snelheidsovertredingen. Het is geen geheim dat dit niets te maken heeft met verkeersveiligheid, maar alles met het spekken van de staatskas. Dat moet stoppen.  

 

Tijd voor gerechtigheid

Zo kunnen we tijd vrijmaken voor de aanpak van criminaliteit die de samenleving destabiliseert: geweld, terrorisme, belaging, corruptie, fraude via internet, criminaliteit bij jongeren…  Slachtoffers van misdaad verdienen actie. Wie de samenleving verstoort met misdaad moet tijdelijk uit de samenleving worden verwijderd om de mensen te beschermen. Het wegwerken van de drempels voor de opname van criminelen in voorlopige hechtenis is aan de orde. Net zoals snelle procedures. Trage procedures zorgen voor straffeloosheid. Dit ondergraaft justitie. Gerechtigheid zorgt voor veiligheid.

 

Beslissingen zijn er om uitgevoerd te worden

De geloofwaardigheid van justitie staat en valt met de uitvoering van de beslissingen. Al wie gestraft is moet zijn straf ondergaan. Het is aan de overheid om voldoende plaatsen te voorzien zodat gevaarlijke criminelen niet op straat lopen de volgende dag. Het is niet aanvaardbaar dat minderjarigen die een zwaar geweldsdelict plegen, onmiddellijk vrijkomen als er geen opvangplaatsen zijn in de bijzondere jeugdzorg. Zorgen voor voldoende opvangplaatsen is een kerntaak van de overheid. Als zij daar niet in slaagt, moet de balans overhellen naar bescherming van de samenleving, ook als minderjarige misdadigers dan tijdelijk bij volwassenen moeten worden opgesloten. 

 

Voor de bescherming van de mensen tegen een autoritaire staat 

De scheiding tussen de politiek en de magistratuur moet ingrijpender. Magistraten zijn de eerste beschermers van de mensen tegen een overheid die te ver gaat. Hoe groter de scheiding met de politiek hoe beter magistraten Uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen afdwingen. Zonder politieke beïnvloeding. 

 

Voor een internationale aanpak

Uw veiligheid is essentieel. Daarom zorgen we voor een efficiënte Europese en internationale samenwerking waarin de universele mensenrechten gewaarborgd blijven. We vermijden samenwerking met regimes die onze mensenrechten onvoldoende garanderen. Indien samenwerking onvermijdelijk is, blijven we waakzaam en omzichtig.
 

_

bottom of page