top of page

LIMBURG

Voor U visual solo.png
Vanessa T_F2.jpg
Soffia Moës

6e opvolger

Vlaams parlement

- Leeftijd: 42 jaar
- Woonplaats: Tongeren, België

Als ervaren ondernemer en technologie-enthousiast met een passie voor gemeenschapsdienst, combineert Soffia zakelijk inzicht met een sterke toewijding aan sociale rechtvaardigheid. Soffia's achtergrond in het leiden van een innovatieve kaaswinkel en haar technologische vaardigheden, samen met haar ervaring als onafhankelijk raadslid, maken haar de ideale kandidaat om Vlaanderen naar een veiligere toekomst te leiden.

Wat wil Soffia bereiken?
- Strikte Wetgeving: Nieuwe, strenge wetten introduceren om cyberpesten effectief tegen te gaan.
- Verbeterde Ondersteuningssystemen: Toegankelijke hulpbronnen voor slachtoffers van online misbruik.
- Educatieve Programma's: Uitgebreide voorlichting voor kinderen en ouders over veilig internetgebruik.

Waarom Soffia Moës stemmen?
Soffia begrijpt de uitdagingen van onze snel evoluerende digitale wereld. Haar unieke combinatie van technische expertise en maatschappelijk engagement positioneert haar perfect om de digitale veiligheid in Vlaanderen te verbeteren. Als moeder en ondernemer weet zij wat er op het spel staat en is zij vastbesloten om een veilige omgeving voor alle Vlamingen te creëren.

Sluit je aan bij de beweging!
Jouw stem is cruciaal. In een tijd waarin besluitvaardig handelen essentieel is, kan jouw keuze voor Soffia Moës een significante verandering teweegbrengen. Stem voor een leider die niet alleen luistert maar ook handelt.

Stem Soffia Moës, voor een veiliger, rechtvaardiger Vlaanderen. Jouw stem telt!
#StemSoffia #VeiligVlaanderen

___

bottom of page