top of page

OOST-VLAANDEREN

Voor U visual solo.png
Maxime Ceragioli.jpg
Maxime Ceragioli

3e opvolger

Vlaams parlement

Maxime Ceragioli (Ukkel, 12 april 1972)
vader van een dochter (Chevy-Jo) en een zoon (Yenzo)
Vader van Italiaanse afkomst en Belgische Moeder geboren in Brussel.
Franstalig opgevoed


Kwam op 9-jarige leeftijd in een kleine dorpje Temse-Velle wonen, waar mijn moeder een nieuwe leven wou opbouwen en een volkscafé uitbaten. Mijn alleenstaande moeder had weinig of geen tijd om mij op te voeden noch om zich te ontfermen over mij, doch gaf ze mij de juiste waarden mee.


Op mijn 12e kwam ik in een samengestelde gezin terecht waar ik altijd het zwarte schaap was bij de familie van mijn stiefvader. Op mijn 15e ben ik deeltijds beginnen werken in de zaak van mijn plusvader. Enkele maanden voor mijn 18e besloot hij zijn zaak te verkopen. Heb enkele interim jobs gedaan om mijn weg te zoeken. Op mijn 19e heb ik het ouderlijke woning verlaten en met mijn spaargeld een huisje gekocht in Sint-Niklaas. Ik wou wat van de wereld zien en was graag op de baan daarom was de keuze snel gemaakt. Ik begon te werken als internationaal rachtwagenchauffeur. Mijn hobby en passie zijn auto’s wat mij gebracht heeft naar een Autoclub (meer dan 750 leden), waar ik mij snel opgewerkt heb (1992-1998) tot volwaardige bestuurslid.

In 2011 heb ik een zware werkongeval gehad. Waardoor ik mijn beroep niet meer kon uitoefenen. 2014 is er een nieuwe wereld opengegaan, heb een nieuwe start genomen in de bouwsector als polyvalente medewerker, maart 2014 heb ik  ook mijn echtgenote en haar dochter leren kennen waardoor ik mij nu al 10 jaar de gelukkigste man van de wereld mag noemen. Spijtig genoeg, begin augustus 2019 kwam er een bericht vanuit in het St-Janziekenhuis te Brugge dat mijn moeder terminaal was (pancreaskanker). Na mijn moeder haar overlijden heb ik werkonderbreking gevraagd om orde op zaken te stellen.

September 2019 ben ik een persoonlijke strijd begonnen tegen een bedrijf dat in mijn straat gelegen is waar ik zelf al meer dan 30 jaar woon, en die het niet te nauw neemt met de wetgeving en vergunningsvoorwaarden. Geluidsoverlast en dagelijks verkeersonveilige toestanden zijn ons deel. Ik ging uit plichtsgevoel en de strijd aan tegen deze overtredingen en wou de buurt veiliger en leefbaarder maken. Er ontstond een buurtcomité waar ik de actiefste persoon van geworden ben.

Op 13 maart  2020 ging de corona lockdown in. hierdoor kon ik niet terug aan het werk en bestede ik heel veel onderzoek naar "de waarheid". Het eerste dat mij eigenlijk opviel was de door de jaren heen afgebouwde zorgsector terwijl de bevolking in aantal zeer hard toenam. Er kwam een beleid met de grootste beperking van de rechten en vrijheden van de mensen sedert de tweede Wereldoorlog.  Mijn research heeft mij eind april 2020 in contact gebracht met o.a. Michael Verstraeten en Carlo Devlieger, beiden deden, in samenwerking met enkele wetenschappers, kritisch onderzoek naar de motivatie en rationaliteit achter de beleidsbeslissingen. In juli 2020 bij de oprichting van de  V.Z.W. Viruswaanzin werd ik tot Penningmeester  benoemd.


Viruswaanzin Begië werd een burgerbeweging die opkwam voor een andere coronabeleid en snel uitgroeide tot een vereniging van 15.000 leden.  In het voorjaar van 2021 werd door deze beweging ook een partij opgericht. In eerste instantie genaamd “PV&V” werd deze partij in het najaar van 2021 op een programmacongres omgedoopt tot “Vrijheid”. 

De coronapolitiek was geen alleenstaand geval waar ik mij tal van vragen stelde, ook mijn persoonlijke strijd had mij al vroeger wakker geschud hoe de bureaucratie traag was en er volledig verkeerd gehandeld werd. Ook op tal van andere terreinen is de politiek zich  volledig aan het vastrijden. Dit merk ik niet enkel in de sectoren waar ik actief ben (bouw) of geweest ben (transport).


We zien ook  bij de Boeren, in de zorgsector, bij accountantss,  openbaar vervoer, LEZ-maatregelen, klimaat, justitie en ordehandhaving, war on drugs en zoveel andere sectoren. De staat faalt herhaaldelijk. De mens raakt bekneld en verstikt. De huidige politiek is immers niet meer om aan te zien.  

De regering heeft een uit zijn voegen gebarsten arsenaal aan regels, wetten, beleidsstructuren, overlegorganen en belangenstructuren geërfd van haar voorgangers. In plaats van die wirwar aan regels te reduceren, heeft de regering er nog een behoorlijke schep bovenop gedaan. Ergens in de samenleving duikt een probleem op en de politiek tracht dat probleem op te lossen. De ‘regulitis’ slaat toe: regels maken, gekoppeld aan boetes en een administratie om dat allemaal uit te voeren en te handhaven. Telkens weer hetzelfde stramien. Hoe meer de staat op die manier gaat uitdijen, hoe meer fouten en hoe meer conflicten er ontstaan. De politici denken dat ze alles kunnen controleren en zetten dus voor alles wat ze tegenkomen om in regels en structuren. Een verschrikkelijke hubris – zelfoverschatting – want uiteindelijk zullen ze niets meer controleren. Het systeem loopt totaal vast. De mensen voelen zich niet meer gehoord. De instellingen, overlegorganen, administraties, sanctieregels, duizenden bladzijden wetten, boetes en straffen gaan een eigen leven lijden. Het is alsof er geen ernstig beleid meer kan worden gevoerd.   

Omdat ik dit pestbeleid meer kan tolereren heb ik mij volledig geëngageerd om de politiek terug dichter bij de mensen te brengen samen met alle mensen van VOOR U. Om Brussel de macht af te nemen.

Het wordt nu tijd om te gaan werken aan de toekomst, en de vrijheid aan de mensen terug te geven. De macht dichter bij u. De overheid beperken tot haar kerntaken, Europa, Justitie, Landbouw, Mensenrechten, Migratie onder (voor)waarden, Milieu, Onderwijs, Subsidies, Sociale zekerheid, Werk, …


Veel wetgeving moet vereenvoudigd worden, en de politiek dichter bij de mensen brengen. Er moet geluisterd worden wat de nood is van de mensen. Mensen moeten terug vrijheid krijgen. Het moet stoppen om het geld van de belastingbetaler te verkwisten.


Alle deelnemers van Voor U hebben besloten om vanuit die sterke basis te werken aan wat ons verbindt. Het resultaat ziet u elders op deze website.  Een programma met echte oplossingen voor de hedendaagse problemen. 

 

-
 

bottom of page