top of page

Afdwingbare mensenrechten
en vrije meningsuiting

Voor U visual solo.png

De overheid heeft zich niet te moeien in Uw privéleven.  Lockdowns, Covid Safe Tickets, camera’s op elk hoek van de straat, pasjes, overdreven beperkingen op cash geld, censuur en andere maatregelen die onze vrijheden beperken zijn een vrije democratie onwaardig. Wij eisen dat Uw mensenrechten, uw eigendomsrechten incluis, afdwingbaar zijn. De liberale rechtstaat is een hoeksteen van de samenleving.

 

Voor meer vrijheid

 Mensen hebben zelfbeschikkingsrecht.  Baas in eigen buik, in eigen arm en over eigen leven.  

 

Een zelfbeschikkingsrecht dat ook geldt voor de samenleving zelf, voor regio’s bijvoorbeeld.

 

Voor een echte internationale bescherming van mensenrechten

 De internationale mechanismen die we in de vorige eeuw hebben opgezet om inbreuken op de mensenrechten en het humanitair recht te vermijden, falen. Onze internationale instellingen hebben nood aan een democratische hervorming.  

 

We verwachten van het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een snelle interventie bij de schending van mensenrechten.  

 

Ons klein land mag opnieuw ambitieus zijn op het wereldtoneel. In de negentiende eeuw waren we tenslotte het vijfde rijkste land van de wereld. 

 

We nemen initiatieven voor vrede en mensenrechten. In onze ontwikkelingssamenwerking focussen we op de burgerbewegingen, tegen regimes die hun universele mensenrechten schenden. Dat doen we met vastberaden stem op de internationale fora. We zijn niet bang om te tonen waarvoor we staan.  

-

bottom of page