top of page

OOST-VLAANDEREN

Voor U visual solo.png
Michael Verstraeten

1e plaats
Kamer van Volksvertegenwoordigers 

Michael Verstraeten (Willebroek, 6 mei 1970) kwam op 15-jarige leeftijd in Gent wonen met zijn ouders. De bedoeling was om de kinderen te laten studeren in deze universiteitsstad.  Michael wilde toen al advocaat worden. Toen hij 17 was is Michael alleen gaan wonen. Hij heeft in die periode ook behoorlijk wat armoede gekend als alleenstaande student. Aan het einde van de maand alleen maar boterhammen met confituur kunnen eten is hem niet onbekend. Naast zijn studies was Michael al van zijn 16° actief bij het toenmalige Agalev waar hij op zijn 17de in de nationale stuurgroep werd verkozen. 3 jaar later verliet hij de partij uit onvrede met de irreële standpunten en de te linkse koers waarnaar Agalev evolueerde.  In 1992 studeerde Michael af aan de Universiteit Gent als licentiaat in de rechten met onderscheiding. Onmiddellijk na zijn studies legde hij de eed af als advocaat.  Hij concentreerde zich in een eerste periode vooral op strafrecht en combineerde later het strafrecht met civiel recht en voornamelijk ook commercieel recht. Tijdens zijn loopbaan als advocaat pleitte hij in een aantal geruchtmakende processen waarin fundamentele mensenrechten centraal stonden. 

 

In 2006 kwam de politieke microbe terug opborrelen. Hij nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Gent voor de VLD vanop een onverkiesbare 35e plaats. Na de verkiezingen verkoos Michael een master na master te volgen bij Vlerick Business School. In 2008 haalde hij met grote onderscheiding een Master in Business Administration. Tijdens die studies ontwikkelde hij een model dat toelaat om het gedrag van falende ondernemingen te analyseren. Hij zette zijn eerste stappen in de richting van een doctoraat over het onderwerp toen corona uitbrak. Al in april 2020 vond hij grote gelijkenissen tussen het falend gedrag dat hij bestudeerde en de coronapolitiek. Vanuit die invalshoek ging hij intensief studeren op de wetenschappelijke basis van het coronabeleid. Een beleid dat de grootste beperkingen van de rechten en vrijheden van de mensen inhield sedert de tweede Wereldoorlog. Een beleid met ook juridische raakpunten. Gesteund op de achtergrond door een aantal kritische wetenschappers richtte hij in juli 2020 samen met o.a. Carlo Devlieger de V.Z.W. Viruswaanzin op. Een bugerbeweging die opkwam voor een ander coronabeleid en uitgroeide tot een vereniging met 15.000 leden. In het voorjaar van 2021 werd door deze beweging ook een partij opgericht. In eerste instantie genaamd “PV&V” werd deze partij in het najaar van 2021 op een programmacongres omgedoopt tot “Vrijheid”. 

 

De coronapolitiek was geen alleenstaand geval. Ook op tal van andere terreinen bleek de politiek zich vast te rijden. De staat faalt herhaaldelijk. De mens raakt bekneld en verstikt onder een overheid die zich met steeds meer onderdelen van het leven gaat bemoeien. De voorthollende technologie en de overdreven regeldrift bieden ongekende mogelijkheden voor politici die denken dat ze het heelal kunnen controleren. De mensen voelen zich niet meer gehoord. De instellingen, overlegorganen, administraties, sanctieregels, duizenden bladzijden wetten, boetes en straffen gaan een eigen leven lijden. Het is alsof er geen ernstig beleid meer kan worden gevoerd.   

 

Vanuit die maatschappijkritiek bouwde Michael aan een programma voor Vrijheid. Een programma dat gesteund is op het herstel van de individuele vrijheid van de mensen als een nieuwe noodzakelijke stap naar ontvoogding en menselijkheid. Dit neo-humanisme vormde de basis voor een zeer uitgebreid programma dat al sedert het programmacongres in het najaar van 2021 staat als een huis.  

 

Sedert midden 2022 en meer intensief in het voorjaar van 2023, knoopte Michael contacten aan met andere nieuwe partijen. Uit die initiatieven groeide in het najaar van 2023 op initiatief van Els Ampe de nieuwe lijst Voor U. Waar in eerste instantie werd gedacht aan slechts een beperkt programma van 10 punten van 1 zin, bleek tijdens de besprekingen met de andere deelnemers dat er veel meer was dat hen verbond. De deelnemers aan Voor U besloten vanuit die sterke basis te werken aan wat hen verbindt. Het resultaat ziet u elders op deze website.  Een programma met echte oplossingen voor de hedendaagse problemen.

 

bottom of page