top of page

Het onderwijs opnieuw
aan de top in de EU!

Voor U visual solo.png

De kwaliteit in ons onderwijs moet terug in de EU top. We mogen meer verwachten van onze jeugd. Leren is geen taboe. Centrale eindtermen die de lat hoger leggen zijn een noodzaak. Dat wil niet zeggen dat de minister moet beslissen hoe lang de speeltijd duurt. Onderwijs tot en met op secundair niveau, is bij uitstek één van de domeinen waar lokaal over kan worden beslist. De organisatie dichterbij de mensen en de scholen brengen geeft die mensen en scholen veel meer armslag.  De centrale administratie kan worden afgebouwd. Het lokaal scholenaanbod kan worden afgestemd op de lokale noden. Met een praktijkbenadering in de laatste jaren. Het beheer van gebouwen en de vrijheid om het personeelsstatuut in te vullen kan zorgen voor een betere omkadering en efficiëntie. Het huidig lerarentekort hangt sterk samen met het te strak statuut van de vaste benoemingen en het niet efficiënt inzetten van de leerkrachten. 

 

Voor meer kwaliteit in onderwijs

We roepen de nivellering van het onderwijs naar beneden een halt toe. Het niveau van ons onderwijs moet dringend sterk omhoog. Talrijke internationale rankings tonen alarmerende cijfers voor Vlaanderen. De onderzoeksresultaten van begrijpend lezen en rekenen liggen bij de laagste van de OESO. In de PIRLS ranking komt Vlaanderen niet voor in de top 20. Polen wel. Kazachstan staat boven Vlaanderen in de ICILS ranking. Voor de zesde keer op rij duikelt het Vlaams onderwijs naar beneden in de internationale PISA ranking. 20 jaar geleden zaten nog 3 op 10 Vlaamse kinderen bij de toppresteerders. Vandaag slechts 3 op 20. 

 

We sluiten een deal met de netten: we geven het onderwijs meer autonomie, in ruil voor een hoger niveau van de leerlingen die uitstromen. Competitiviteit mag geen taboe zijn. De eerste van de klas is een cijfer en geen smiley. In een wereld overladen met informatie, is het belangrijk dat kinderen een kritische geest ontwikkelen om zich te ontplooien tot mondige, zelfzekere volwassenen. Een kritische, evenwichtige, autonome geest wapent de mens tegen een breed scala van gevaren (o.m. de valse beloftes van politiek of religieus extremisme, de valse belofte van harddruggebruik, de valse beloftes van online oplichters, het nemen van onverantwoorde risico’s op financieel gebied, enz.).

 

Meer leerkrachten voor de klas dan achter een bureau. Er zijn 82.520 onderwijspersoneelsleden voor 723.308 kinderen in het basisonderwijs zonder de personeelsleden van het CLB mee te tellen. Dat betekent dat er 1 personeelslid is per 8,8 kinderen (bron: Vlaamse administratie onderwijs). In de klas zitten gemiddeld 20 leerlingen. Dat betekent dat er meer onderwijspersoneel is op de administratie dan voor de klas. Voor U wil dat omkeren.

 

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom verlagen we de leerplicht vanaf 3 jaar tot 16 jaar.  

 

Voor een goede maatschappelijke vorming 

Onderwijs is meer dan een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Onderwijs heeft de taak onze kinderen warm te maken voor de democratie en deelname aan de samenleving. Wie een diploma haalt moet weten wat onze fundamentele waarden en normen zijn en hoe onze democratie werkt. Van wie afstudeert mogen we verwachten de basisvaardigheden voor een zelfstandig leven te kennen: Hoe leningen aangaan, gezinsbudget beheren, huurcontracten afsluiten,  verzekeringen… 

 

De leerstof hoort politiek neutraal te zijn.  

Betaalbare topuniversiteiten

Het universitair onderzoek moet vrij zijn en blijven.

 

Universiteiten moeten goed gefinancierd zijn om voor kwaliteit te zorgen. Daarom moeten spin-offs van universiteiten ervoor zorgen dat de moederuniversiteit aandelen krijgt in de spin-off als ruil voor het gebruik van kantoren en personeel. Zo vloeit een deel van de private meerwaarde terug naar de gemeenschap en kan het inschrijvingsgeld betaalbaar blijven voor de studenten.

_

bottom of page