top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Pieter Celis 2 Kamer.jpg
Pieter Celis

2e plaats
Kamer van Volksvertegenwoordigers

Pieter Celis: Een naam doordrenkt van vastberadenheid en een diepgewortelde passie voor een betere samenleving. 🌟
 

Als ambitieuze kandidaat voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Vlaams-Brabant, is hij een waardevolle keuze voor onze regio en ons land.

Pieter Celis is een vertrouwde naam in onze gemeenschap. Met een indrukwekkende achtergrond in psychologie, ingenieurswetenschappen, financiën, onderwijs én bedrijfskunde, heeft hij een scherp oog voor de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Zijn ervaring als ondernemer en adviseur heeft hem geleerd hoe cruciaal het is om praktische oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. 🚀

Pieter is een bruggenbouwer. Hij gelooft in het verbinden van mensen, ongeacht hun politieke overtuigingen. 🌈 Als fervent voorstander van duurzaamheid, zet hij zich in voor economische groei die hand in hand moet gaan met respect voor onze planeet. 🌿

Hij heeft de juiste achtergrond en sterktes om de werking van onze overheid en onze samenleving te verbeteren:

 • Lokale betrokkenheid: Pieter is geworteld in onze regio. Hij kent de uitdagingen en kansen die hier spelen. Ook weet hij waar de beste frietkoten staan 😉

 • Praktische aanpak: Geen loze beloften, maar concrete acties. Pieter wil resultaten boeken waar de gemeenschap beter van wordt.

 • Empathie: Hij luistert naar de zorgen van mensen en zoekt naar oplossingen die voor iedereen werken.

 • Samenwerking: Pieter gelooft in samenwerking over partijgrenzen heen. Hij wil bruggen bouwen en verbinden.
   

De 12 werken van Voor U vormen voor hem de leidraad voor een rechtvaardiger en welvarender land. Pieter staat achter deze standpunten en wil ze in de praktijk brengen, met o.a. deze focuspunten: 💡

 • Betaalbare zorg: Pieter staat achter een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Hij wil investeren in kwalitatieve zorg en betaalbare medicijnen. Een gezonde samenleving begint bij goede zorg. Als de overheid zuiniger omspringt met uw belastinggeld kunnen we dit realiseren. 💊💰

 • Veiligheid en Rechtshandhaving: Pieter wil investeren in politie, justitie en veiligheid. Dit zijn cruciale functies waar de overheid een directe rol speelt. Maar als het gaat om de kleur van je voordeur of de lengte van je gazon, is Pieter van mening dat de overheid een stap terug moet doen. “Een veilige samenleving begint bij een politieagent op de hoek, niet bij een ambtenaar die je tuinkabouters telt.” 👮‍♂️🏡

 • Onderwijs: Pieter gelooft in gelijke kansen voor alle kinderen. Hij wil investeren in kwalitatief onderwijs, leraren ondersteunen en de digitale kloof dichten. Een sterke basis legt de weg naar een succesvolle toekomst met toponderwijs.

 • Werkgelegenheid en Innovatie: Pieter wil banen creëren en bedrijven ondersteunen. Innovatie en ondernemerschap zijn cruciaal voor economische groei. Hij zet zich in voor een bloeiende arbeidsmarkt. 📶

 • Klimaat en Energie: Als voorstander van duurzaamheid wil Pieter de transitie naar schone energie bevorderen mét een betaalbare energiezekerheid. Hij pleit voor realistische investeringen in een mix van energiebronnen en het verminderen van onze ecologische voetafdruk. 🌳

 • Samenleven: Pieter streeft naar een inclusieve samenleving en wil investeren in sociale cohesie. Samenleven begint bij vertrouwen, respect en een goede inburgering.

 • Landbouw en Voeding: Pieter ondersteunt onze landbouwers. Hij wil duurzame landbouw bevorderen in goeie balans met de natuur, lokale producten stimuleren en voedselverspilling tegengaan. Gezonde voeding begint bij een gezonde landbouw.

 • Digitale Samenleving: Pieter begrijpt de impact van technologie op ons dagelijks leven. Hij wil investeren in digitale vaardigheden, cybersecurity en een inclusieve digitale samenleving. Niemand mag digitaal achterblijven. 💻

 

Samen maken we het verschil! 👐

Stem voor een betere toekomst.

❤️ Stem voor Pieter Celis ❤️

-

bottom of page