top of page

Een sterk vangnet voor iedereen, geen hangmat

Voor U visual solo.png

Rijkdom is geen schande. Armoede moet de wereld uit. Daarom is er solidariteit. Om solidariteit duurzaam te maken moet iedereen bijdragen anders zakt het systeem in elkaar. Vandaag is er een te grote groep die niet bijdraagt. De beste remedies tegen armoede zijn werk en een goed draaiende economie. Daarom moet al wie arm is kansen krijgen en grijpen om uit de armoede te ontsnappen. Wie niet kan werken moet kunnen rekenen op een vangnet: de sociale zekerheid. Zieken en ouderen mogen niet de dupe worden van wie niet wil bijdragen. Het systeem mag er niet voor zorgen dat het vangnet een hangmat wordt. We mogen niemand afschrijven en zetten alles in om iedereen mee te krijgen.

 

Iedereen aan het werk

Al wie wil werken zal werken. We trekken alle registers open om iedereen aan de slag te krijgen. Inbegrepen al wie een uitkering krijgt. Mensen laten thuiszitten met een uitkering is asociaal. We beperken de werkloosheid in de tijd. 

 

Voor wie langdurig ziek is wordt veel intensiever gezocht naar aangepast werk. Geleidelijk het werk hervatten of aangepast werk is heilzamer dan te lang thuiszitten. 

 

Wie niet wil werken mag daarvoor kiezen maar op eigen kosten. Uiteraard zijn er minimumvoorzieningen zoals weginfrastructuur en medische zorg. 

 

 Studenten krijgen de vrijheid om zo veel uren te werken als zij zelf willen. Het plafond van 600 uren (79 volledige werkdagen) schaffen we af.  

 

Duurzame sociale zekerheid voor wie echte noden heeft

 Wie bijdraagt verdient sociale zekerheid.  Wie oud is, verdient het niet om zich zorgen te moeten maken over de betaalbaarheid van zijn pensioen. Voor wie ziek is moet er altijd sociale zekerheid zijn. Daarom moet de overheid de sociale zekerheid betaalbaar houden. We verwachten van iedereen die kan werken een bijdrage.  

 

Wachtlijsten voor mensen met een handicap, rusthuizen of centra voor geestelijke gezondheidszorg moeten binnen één legislatuur weggewerkt worden.  Een moratorium op het openen van nieuwe woonzorgcentra is niet te rijmen met de vergrijzing.  We zetten in op kleinschalige projecten zoals co-housing, kangoeroewonen voor ouderen, herstelwoningen, assistentiewoningen, zorgdorpen en zorgzame buurten.  Zo kunnen alle generaties opnieuw samenleven en bestrijden we eenzaamheid. Door de reglementeringen te versoepelen kan de overheid een stimulerende rol spelen.  

 

Een pact voor de betaalbare verzekering van de pensioenen

U verdient garanties over Uw pensioen.
 

We moeten in elke sector zoeken naar win-wins. Al jaren zoeken we naar hulp in de kinderopvang terwijl jonggepensioneerden worden afgeschreven. Wie als jonggepensioneerde in de kinderopvang wil helpen zou daarvoor beloond moeten worden. Op dezelfde manier is er veel aangepast werk te vinden in de overgang naar het volledig pensioen.  

 

Voor U wil (werkgevers) een fiscaal aantrekkelijk pakket aanbieden voor senioren die voorbij hun pensioenleeftijd nog willen werken. We kijken bijvoorbeeld naar het onderwijs waar hun ervaring en expertise meer dan welkom is.

 

Versterk eindelijk de zorg

De zorg verdient meer handen aan het bed, minder in het bestuur. 

 

De zorginstellingen moeten meer luisteren naar de terreinkennis van zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen. Ook in de sector van de zorg is gezond verstand de basis voor een reorganisatie. Altijd samen met de zorgverstrekkers zelf. De GDPR wetgeving mag niet misbruikt worden om administratieve overlast te veroorzaken. 

 

Eén sociaal statuut

U heeft recht op een goed sociaal statuut, met garanties in de toekomst. 

 

We werken daarom aan één sociaal statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Zo vereenvoudigen we de sociale zekerheid waardoor ze betaalbaar blijft.  Zo financieren we de sociale zekerheid met vereenvoudigde belastingen die ook de kost van arbeid drukken. 

 

 


 

_

bottom of page