top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Bernard Bekaert

3e plaats

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Bernard is 58 jaar en in Brussel geboren als oudste zoon van 4. Hij bracht er zijn kinderjaren en een deel van zijn puberjaren door en is dus een fier “ketje”. Zijn ouders hadden 2 handelszaken in brocante en antiquiteiten, waar klanten van allerlei kunnen en achtergrond kind aan huis waren. De Franse taal en “de commerce” kreeg hij met de paplepel mee, alsook respect voor diversiteit, lang vóór dat een begrip werd. Later kwamen daar Engels, Duits, Spaans en Italiaans bij en een 5-tal woorden in nog eens 5 andere talen. Aan de KU Leuven behaalde hij zijn diploma Burgerlijk Ingenieur Scheikunde, wat hem tot de kern van de materie bracht. Al gauw begreep hij echter dat de kern van het leven niet in de materie, wiskunde of fysica ligt, maar in de menselijke emoties, psychologie en filosofie.

Hij is hertrouwd, de trotse, vooral gelukkige vader van 3 plus 2 volwassen kinderen en binnenkort grootvader van een eerste kleinkind. Bernard bouwde een internationale carrière uit in de olie- en gasindustrie in hoofdzakelijk sales- en managementfuncties, richtte een logistieke en trading firma op met kantoren in Leuven, Houston, Zug en Dubai en 8 medewerkers. Dit bracht hem in ruim 50 landen wereldwijd met achtereenvolgens Leuven, Zwitserland en Londen als thuisbasis en gaf hem inzicht in de wereldhandel en diverse culturen. Na financieel moeilijke tijden en een carrière switch, geeft hij momenteel les aan de AP Hogeschool als lector Transport & Logistiek. Bernard woont met zijn vrouw Jo in Zichem. Samen hebben ze een renovatieproject in Holsbeek.

Na die vele omzwervingen en terug in Vlaanderen, kan je niet anders dan concluderen dat België een fantastisch land is, een paradijs zelfs op vlakken van zorg, savoir-vivre, zekerheid, handel, kunst, ondernemerschap en onderwijs. Toch loopt er vanalles mis en kan er vooral veel beter, met name op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Staan klagen aan de zijlijn is echter niet Bernards stijl. Liever steekt hij de handen uit de mouwen om aan een beter België te werken. Lesgeven is daar een kleine bijdrage aan, maar liever nog wil hij gaan bijdragen aan een beter bestuur via een politiek mandaat. Voor U sluit als centrum-rechtse, sociaal-liberale partij goed aan bij zijn wereldbeeld.

Mensen overal ter wereld willen grotendeels hetzelfde: bestaanszekerheid, voeding, woonst, gezondheid, onderwijs, waardig werk voor zichzelf en hun kinderen. Daar bovenop zoeken mensen naar zelfontplooiing, inspraak in de wetten die ze moeten gehoorzamen en vrije keuze over hun doen en laten. Dat is wat we definiëren als geluk.

De rol van de overheid ligt in het creëren van een kader dat dit mogelijk maakt, als het even kan met gelijke kansen voor elke burger, los van afkomst, geslacht, huidskleur, religie of sexuele voorkeur. De overheid moet in het bereiken en bewaken van dit gelijke speelveld een bondgenoot zijn, waarop burgers kunnen vertrouwen en omgekeerd.

Vooral dat wederzijdse vertrouwen en die maatschappelijke verantwoordelijkheid is in onze over-geïndividualiseerde, overgereguleerde en diverse wereld al te zeer verloren gegaan. Hoe herstellen we dat? Welke gezamenlijke doelstellingen, waarden en prioriteiten definiëren we als burgers en haar vertegenwoordigers? In welke maatschappij willen we leven? Een eerste stap hierin is de democratie terug te brengen naar de burger. Politici moeten opnieuw volksvertegenwoordigers worden in de plaats van de huidige partijvertegenwoordigers.

Mijn politieke project wil ik omschrijven als PROGRESSIEF, SOCIAAL en LIBERAAL.

Progressief: Identiteit, geschiedenis, tradities, conservatisme hebben zeker hun rol en betekenis. Zelf ben ik eerder kritisch en hou er niet van me neer te leggen bij fenomenen “omdat we dat altijd al zo gedaan hebben”. Neem de “war on drugs” en de verwoestende criminaliteit errond, de heilige huisjes van arbeiders, bedienden en ambtenaren, benoemingen, onderwijsnetten, taalwetten enzovoort. Ik vind begeleiding beter dan repressie. Transparantie en evaluatie beter dan privilege.

SOCIAAL: De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat is met onze huidige fiscaliteit geenszins het geval. Lokale bedrijven, lage en middeninkomens worden doodgeknepen, terwijl grootverdieners en multinationals hun maatschappelijke verantwoordelijkheid deels ontlopen via belastingparadijzen. De belasting op arbeid moet omlaag, multinationals moeten een minimumtax betalen in de landen waar ze actief zijn en we hebben een bredere, faire belastingbasis nodig op bvb data en financiële transacties. Erfbelasting en vermogensbelasting zijn daar geen deel van, vermogenswinstbelasting des te meer.

LIBERAAL: Een overheid moet zich tot haar kerntaken beperken en transparant en efficiënt omgaan met de middelen die haar ter beschikking werden gesteld. Vervang daarom alle hokjes, regels en uitzonderingen van kindergeld, werkloosheid, pensioenen en premies door een universeel basisinkomen (UBI), zodat elke burger zelf de verantwoordelijkheid kan opnemen voor werken, zorgen, sporten, kunstbeoefening, creativiteit en ondernemerschap.

Met de 3 bovenstaande pijlers trek ik met Voor U en veel goesting naar de stembus, zodat we kunnen bouwen aan een maatschappij waar begrip, mildheid, verantwoordelijkheid en respect hand in hand gaan over de verschillen heen, waar werken loont, waar bescherming een zekerheid is en waar er maximaal ruimte is voor persoonlijke vrijheid en ontplooiing.-

bottom of page