top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Marc Payeur

8e opvolger

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Marc Payeur (69 jaar) woont in Meise (Vlaams-Brabant) en is van geboorte Franstalig maar intussen hebben ook het Nederlands en het Engels nog weinig geheimen voor hem.

Na zijn opleiding als boekhouder, heeft hij in verschillende branches gewerkt en heeft 20 jaar ervaring in het bankwezen, eerst in België en nadien in het buitenland (Luxemburg en Zaïre/Congo) waar hij medeoprichter was van een bank.

Marc heeft ook een vliegbrevet behaald en nadien 10 jaar gewerkt bij de internationale vereniging van de luchtvaartmaatschappijen.

Gedurende 20 jaar heeft hij in Kinshasa (Zaïre/Congo) geleefd, enkele jaren als kind en is er nadien als volwassene teruggekeerd en heeft er een gezin gesticht.

Hoewel hij al enkele jaren gepensioneerd is, blijft hij nog steeds actief als leraar in een privéschool in Wallonië waar hij lessen geeft in Microsoft Office, boekhouding en luchtvaart.
Hij is imker en andere hobby’s zijn bowling, joggen en (passief) voetbal.

Zijn motivatie om aan te sluiten bij ‘Voor U’ dateert uit de tijd van de lockdowns met de absurde regels die aan de bevolking werden opgelegd. Het besef groeit met de dag dat er dringend verandering moet komen want de regering noch het Parlement luistert naar de stem van de burgers.
De toenemende vrijheidsbeperkingen met camera’s overal baren hem zorgen over hoe dit in de toekomst uit de hand zou kunnen lopen. Hij wil niet dat zijn kinderen en kleinkinderen moeten opgroeien met dergelijke beperkingen.

Hij kan zich voor het grootste deel terugvinden in de programmapunten van Voor U, vooral in de domeinen waar hij zelf mee in aanraking is gekomen, namelijk:
- De landbouwers met rust laten en mensen motiveren om hun voedsel te halen via de korte keten.
- De traagheid van justitie waar het niet ongewoon is dat een zaak 10 jaar aansleept.
- De traagheid en ondoeltreffendheid van het immigratiebeleid waar mensen aan het lijntje worden gehouden. Ze moeten veel sneller duidelijkheid krijgen over hun situatie.
- De absurditeit van de Lage Emissie Zones (LEZ) en de hoge boetes die in dit verband geïncasseerd worden. Ook de alomtegenwoordige trajectcontroles en daaraan verbonden Gasboetes, die verdienmodellen zijn en niets met verkeersveiligheid te maken hebben.

Marc beschouwt zichzelf niet echt als een ‘politieker’, maar niets doen en werkeloos blijven toekijken is voor hem niet langer een optie. Hij is een burger die voor de burgers wil opkomen. Hij is ervan overtuigd dat zijn kennis en ervaring van nut kunnen zijn zodat hij op zijn manier een steentje kan bijdragen aan een leefbare maatschappij en een betere toekomst voor het nageslacht.


-

bottom of page