top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Patrick Capiau

6e plaats

Kamer van Volksvertegenwoordigers

BEVER – Patrick Capiau koestert politieke ambities zowel op lokaal als op federaal niveau.

Patrick Capiau (62) heeft politieke ambities op zowel gemeentelijk als op regionaal vlak. Voor de komende verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers maakt hij deel uit van een nieuwe en recent opgerichte partij. Voor de gemeenteraadsverkiezingen (13 oktober) wordt hij de aanvoerder van ‘Transparant Bever’ en voor de kamer (9 juni) haakt hij zijn wagonnetje aan ‘Voor U’, de partij opgericht door Els Ampe die sinds september 2023.

Ambities in Bever
Met ‘Transparant Bever’ wil Patrick als lijsttrekker en kandidaat burgemeester samen met zijn team streven voor “een partij die luistert naar haar burgers en zich inzet voor een transparante, inclusieve en bloeiende toekomst voor iedereen”. Patrick Capiau: “Transparant Bever wil zich inzetten voor een samenleving waarin niemand achterblijft. Welzijn staat bij ons centraal. We streven naar gelijke kansen voor jong en oud, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Ons doel is een sociaal vangnet te creëren dat de basisbehoeften van alle burgers waarborgt, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om volwaardig deel te nemen aan het sociaal leven. Transparant Bever wil ook investeren in kwalitatief hoogstaand onderwijs met modernisering van lesmethoden en het stimuleren van technologische vaardigheden. Als het gaat om stedenbouw, streven we naar duurzame en leefbare wijken. Transparant Bever zal samenwerken met de plaatselijke gemeenschap om op gemeentelijk niveau planning te bevorderen die rekening houdt met groen, ruimte voor recreatie en een gezond evenwicht tussen wonen en werken. We willen Bever transformeren tot een plek waar iedereen met trots kan zeggen ‘Dit is mijn thuis en daar wordt geluisterd naar iedereen”. Patrick bracht zijn jeugd door op het platteland, waardoor hij perfect weet waar de problematiek zich situeert bij de bevolking. Hij woont nog steeds in de parel van het Pajottenland, het prachtige Bever, samen met zijn echtgenote en kinderen. Patrick is actief in verschillende verenigingen zoals Gezinsbond Bever en Gezinssport Bever, samen met fantastische medewerkers en vrienden.

Ambities voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlementslid Els Ampe lanceerde recent de nieuwe politieke partij ‘Voor U’. Daarmee wil ze een alternatief bieden voor de traditionele partijen. Intussen sloten een aantal kleinere partijen en partijprojecten zoals het Vlaams-progressieve Vista, de rechts-libertaire partijen VolksLiga en Vrijheid zich aan evenals individuelen zoals ook Patrick Capiau.

Op de kiesbrief van 9 juni is Patrick Capiau terug te vinden op de 6de plaats van de lijst ‘Voor U’, een partij die gaat voor 100% transparantie en dan ook perfect aansluit bij de visie van ‘Transparant Bever’. Patrick Capiau: “Toen mij de kans werd geboden om ook op de lijst ‘Voor U’ een plaats te bekleden heb ik niet geaarzeld want ik vind mij terug in het ‘Voor U’-programma met zijn 12 Werken. Vooral de steun aan de landbouwers, een sterk vangnet en onderwijs op topniveau evenals de eerlijke manier waarop ‘Voor U’ omgaat met migratie zijn voor mij belangrijk. Er moet respect zijn voor migranten maar ook voor onze waarden”.

Els Ampe, ‘Voor U’-lijstrekker in Vlaams-Brabant voor de kamer, verwelkomt alvast de kandidatuur van Patrick Capiau: “Patrick is een gedreven voorvechter voor sociale rechtvaardigheid, vernieuwing en transparantie. Dat lokaal engagement kan hij nu met ons ook uitdragen op federaal niveau”.

Patrick Capiau is voormalig OCMW-mandataris in Bever. Hij was docent aan het college van Geraardsbergen en was gastdocent in verschillende hogescholen. Afgestudeerd in politieke wetenschappen, informatica en als mechanisch ingenieur is Patrick van vele markten thuis.
-

bottom of page