top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Geert Witpas 14 Kamer.jpg
Geert Witpas

14e plaats
Kamer van Volksvertegenwoordigers

Ik ben Geert Witpas, 55 jaar oud, woonachtig in Herent en professioneel actief in de verzekeringssector. Tot op heden heb ik niet actief aan politiek gedaan, maar ik volg het al jaren met interesse. De aanleiding om deze interesse nu in actieve deelname om te zetten, is de coronacrisis en meer precies het feit dat essentiële waarden van vrijheid en privacy door het beleid opzij werden gezet met de genomen maatregelen.

Naast en in lijn met de 12 principes van Voor U, die u op deze website vindt, wil ik vooral de volgende standpunten verdedigen:

Kleinere overheid, minder betutteling

Staatsvermindering of de beperking van de overheid tot haar kerntaken is essentieel. De overheid moet zich alleen, maar dan wel goed, bezighouden met haar kerntaken zoals defensie, justitie, politie, sociale zekerheid en onderwijs. Minder overheid betekent ook minder betutteling, zoals in het verkeer met fietsstraten, zones 30 of lage-emissiezones, en minder verplichtingen zoals de renovatieplicht van oude woningen of opleidingsverplichtingen voor werkgevers.

 

Minder belastingen, meer koopkracht

Minder overheid betekent ruimte voor minder belastingen, zoals de afschaffing van de erfbelasting (successierechten) en het verlagen van de personenbelastingen, waardoor uw koopkracht verhoogt. Deze personenbelasting verlagen kan door het verhogen van de belastingvrije som (het inkomen waarop je geen belastingen betaalt) en het verlagen van de tarieven, zoals het afschaffen van het tarief van 50%.

De erfbelasting is een onrechtvaardige en veel te hoge vermogensbelasting die de overheid toelaat tot 55% van uw opgebouwde vermogen te innen als belasting. Zeker wanneer u onverwacht en vroegtijdig overlijdt, komt dit hard aan bij de nabestaanden. Afschaffing, zoals vele andere landen al gedaan hebben, is de enige correcte oplossing.

Minder subsidies aan bedrijven

Minder overheid betekent ook minder subsidies. Vooral subsidies aan bedrijven mogen verdwijnen. Bedrijven moeten zorgen dat wat ze doen rendabel is en hoeven geen overheidssteun te krijgen. Ook vele subsidies aan particulieren mogen verdwijnen, zoals die voor de aankoop van een elektrische wagen of het ‘gezondheidscadeau’. Subsidies schrappen zorgt voor besparingen en een evenwicht in het overheidsbudget.

Minder regels, meer vrijheid

Minder overheid betekent minder regels en meer vrijheid, zoals de vrijheid om zonder beperkingen te gaan en staan waar men wil in alle omstandigheden. Er moet meer vrijheid van meningsuiting zijn, zodat mensen kunnen denken en zeggen wat ze willen. Controversiële standpunten moeten niet altijd gerechtelijk worden vervolgd.

Minder overheid betekent meer recht op privacy, waarbij het gebruik van camera’s en databanken tot het strikt noodzakelijke moet beperkt blijven en waarbij cashgeld beschikbaar blijft en een wettelijk betaalmiddel blijft.

Begroting op orde, minder schulden

Het begrotingstekort moet opgelost worden door te besparen en niet door meer belastingen te heffen. De begroting moet in evenwicht komen zodat we geen schulden maken die de volgende generaties moeten dragen. Schulden mogen alleen gemaakt worden voor investeringen.

Zijn deze standpunten ook iets voor u? Zoekt u een liberaal alternatief? Dan kunt u in de provincie Vlaams-Brabant op mij stemmen, Geert Witpas, op plaats 14 van lijst nummer 17 - Voor U - op de lijst van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Doe de stemtest op hln.be en check of ‘Voor U’ iets voor u is.

Vragen, reacties, … welkom op geert.witpas@gmail.com

__

bottom of page