top of page

LIMBURG

Voor U visual solo.png
Vanessa T_F2.jpg
Jean-Paul Eycken

11e plaats

Vlaams parlement

“In plaats van je te ergeren … doe er iets aan!”. Dit is altijd het leidmotief geweest van Jean-Paul. Daarom nu de keuze om in de politiek te stappen.

Jean-Paul Eycken is ingenieur afgestudeerd aan de VUB, heeft een Master in Business Administration en is gastspreker aan verschillende universiteiten. Hij is onafhankelijke expert voor de farmaceutische industrie en ondersteunt bedrijven in hun klinisch onderzoek door audits uit te voeren met focus op de toepassing van vigerende internationale regelgeving, gegevensbescherming en correcte wetenschappelijke methoden. Hij is ook Data Protection Officer voor bedrijven in deze sector.

Hij is 63 jaar oud, gehuwd en heeft drie kinderen. Ondanks zijn vele professionele reizen vindt hij rust, natuur, vriendschap en gezelligheid in het Limburgse Zonhoven.

Zonder voorgaande ervaring in de politiek, werkt hij graag met veel interesse en motivatie mee aan het Voor U verhaal. Een belangrijke drijfveer is dat Voor U geen partij is maar een kiesplatform van onafhankelijken die zich scharen achter hun gemeenschappelijke 12 werken. De Belgische en Vlaamse politiek wordt te veel gedomineerd door politieke partijen die hun partijbelang boven het belang van de burger plaatsen.

Jean-Paul vindt dat onze overheden die zich veel te veel bezondigen aan onbehoorlijk bestuur. De burger moet kunnen rekenen op een overheid die er voor de burger is en niet omgekeerd. Beslissingen zijn als contracten, die kan je niet eenzijdig met een pennentrek veranderen of ongedaan maken.

Het is dringend nodig dat basisprincipes van de democratie worden toegepast zoals de Trias Politica (scheiding der machten), scheiding van kerk en staat, burgerinspraak door bindende referenda en aansprakelijkheid van onze bestuurders.

Jean-Paul gaat dus stoppen met zich te ergeren aan de huidige politiek … en er iets aan doen!
U ook?

-

bottom of page