top of page
Voor U visual solo.png

Onze antwoorden op de VRT Stemtest
Hoezo Voor U heeft geen programma om te antwoorden op vragen van De Stemtest van

@vrtnws @vadderiVRT en @destandaard? "Voor U" mag niet in de stemtest omdat we niet zouden kunnen antwoorden op de 35 vragen op grond van ons programma. Anderhalve dag nadat we wisten wat de vragen waren, hebben we ze gisteren op ons online partijbestuur beantwoord. Op basis van ons programma. Over 30 van de antwoorden, op 86 % van de vragen dus, was er een quasi-consensus over de concrete toepassing van het programma. Sommige vragen houden er geen rekening mee dat we een veel breder en meer ingrijpend beleid voorstellen. Dat maakt dat het niet zo eenvoudig is om op die vragen te antwoorden. Bijvoorbeeld willen we in de scholen en grondige verbetering van de kwaliteit. De effecten van de schoolvakanties daarop en op de brede samenleving verdienen meer studie. Vandaar dat er op 5 vragen geen quasi - consensus - maar wel een meerderheid - was.  We laten onze kandidaten vrij om daar eventueel in een bepaalde context van de antwoorden af te wijken. Het is ons opgevallen dat er geen vragen in de stemtest zitten over o.a. de verbetering van de koopkracht en de relatie van de burgers tot de democratie. Ook over de toegang van migranten tot het grondgebied zijn er geen vragen. Terwijl dat juist de meest belangrijke vragen zijn waar de mensen vandaag mee zitten. We hopen dat de VRT een nieuwe stemtest publiceert met onze antwoorden erin. Een stemtest met daarnaast ook een aantal vragen die voor de mensen cruciaal zijn. Het is alles behalve fair een politieke partij die op de kieslijsten staat uit te sluiten omwille van een drogreden. We hebben die vragen al zowat een maand geleden gevraagd, maar we kregen ze niet. We wijzen er ook op dat andere partijen door Professor Walgrave er meermaals op moesten worden gewezen dat hun antwoorden niet eens met hun programma overeenstemden. Daarom ziet u hieronder de basis van ons programma ook weergegeven. De bewering van Prof. Stefaan Walgrave dat we niet zouden kunnen antwoorden op de vragen en dat onze kandidaten niet zouden gehouden zijn aan deze antwoorden is absoluut niet waar. Onze kandidaten zijn gebonden aan de 12 hoofdstukken van ons programma, de 12 werken. Dat staat overal gepubliceerd en we hebben dat aan hem en de VRT ook duidelijk gecommuniceerd. Het mag nu al eens gedaan zijn om met platte onwaarheden Voor U uit de stemtest te weren en daardoor alleen maar partijen te brengen die de vorige keer op de kieslijst stonden. Walgrave en de VRT geven toe dat veel mensen zich door deze stemtest laten beïnvloeden. De VRT werkt hier dus echt wel mee aan de beïnvloeding van het kiesresultaat op basis van foute informatie.


De antwoorden van Voor U op de VRT Stemtest

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page