top of page
Voor U visual solo.png

De gebuisde professor
Professor Walgrave verdient 1/10. 

 

In het programma “De Afspraak” op vrijdag beweert prof. Walgrave dat de antwoorden op zijn vragen niet af te toetsen zouden zijn aan het programma van Voor U.   Hij haalt het antwoord aan op de vraag of er na 2035 nog auto’s benzine- of dieselauto’s moeten kunnen worden gekocht.  “Ja” antwoordde Voor U en verwees naar de basis in het programma: “Minder verbieden, meer stimuleren.”

 

Volgens prof. Walgrave staat dat zinnetje niet letterlijk in het programma.  Nochtans staat in het hoofdstuk “We beperken de overheid tot haar kerntaken” een deel “De overheid Uw vriend” met daarin de volgende tekst: “De staat geeft de voorkeur aan stimulerende maatregelen op straffen.”  “Minder verbieden, meer stimuleren”, is daarvan de verkorte weergave.  Het zinnetje staat dus wel in het programma.  Niet 100 % letterlijk, maar de “basis” van het programma waarnaar werd verwezen is er wel degelijk.

  

Prof. Walgrave fileert verder het programma dat hij naar eigen zeggen 3 keer heeft gelezen, en beweert dat elders in het programma staat dat Voor U het CO2beleid en het stikstofbeleid “belangrijk vindt”.  Volgens hem kan daaruit worden afgeleid dat de autoverkoop in 2035 dus moet ophouden.  

 

Met betrekking tot het stikstofbeleid heeft Voor U het in het hoofdstuk over de landbouw “Laat de boeren hun land”, over het “verstikkende stikstofplan”.  “We vegen het stikstofplan van de kaart.  Een nieuw akkoord is nodig op basis van juiste, reële cijfers en agro-advies van de landbouwers zelf.”  Probeer daar meer eens uit af te leiden dat er in 2035 geen auto’s op fossiele brandstoffen meer mogen worden verkocht.

  

In het hoofdstuk over het klimaat wordt gepleit voor een “proactief klimaatbeleid” waarbij degrowth wordt verworpen en de keuze wordt gemaakt voor technologie.  De titel luidt “Voor een actief betaalbaar milieu – en klimaatbeleid, geen pestbeleid.”   Het programma is telkens weer opgebouwd vanuit de gedachte “minder verbieden, meer stimuleren.”  Er wordt gepleit voor kleine elektrische voertuigen.  Niet door die voertuigen “op te dringen, en nog minder om ze te beperken.” 

  

 

Op vlak van openbaar vervoer opnieuw hetzelfde principe: “Niet door de mensen te dwingen om te kiezen voor iets anders, maar door hen keuze te geven.   Zo kunnen we evolueren naar innovatie die door de mensen zelf gedragen wordt.”

  

 De bewering van prof. Walgrave dat de antwoorden op de vragen die hij heeft gesteld niet kunnen worden gebaseerd op het programma van Voor U, is hiermee weerlegd.  Als er staat dat we voor minder belastingen en lasten zijn, dan is het toch wel evident dat we tegen meer belastingen op vliegverkeer zijn.   Als we willen dat kerk en staat meer gescheiden worden, dan is het toch wel evident dat we tegen misvieringen op de VRT zijn.  Om nog 2 voorbeelden te geven.  Neen, het staat inderdaad niet letterlijk in het programma dat we tegen bijkomende vliegtuigtaksen zijn.  Maar is het nodig om de hele waslijst aan taksen op te sommen als we tegen al die taksen zijn? 

 

Prof. Walgrave, read my lips: NO – MORE – TAXES! 

 

Snappie?

 

Volgens prof. Walgrave is zijn test een test die producten vergelijkt.  Maar welke producten dan? Niet de “producten” die op de kieslijst staan. Hij vergelijkt partijen waarvan hij vindt dat ze in het kraam van zijn test passen. Dat is zoals stofzuigers vergelijken en Dyson niet te vernoemen.  Als het al waar zou zijn dat Voor U op de kiesbrief staat maar niet in de vergelijkende test kan zitten, dan is de test verkeerd.  Niet de kiesbrief.  Wetenschappelijke modellen mogen niet werkelijkheidsvreemd zijn. 

 

Slotsom: zware buis voor S. Walgrave.  Foute weergave van feiten, programma niet goed gelezen, misleidende uitleg op TV, eigen mening als bias onderschat, zinloze wetenschappelijke koppigheid, opdringen van zijn voorkeur voor de bestaande partijen en de particratie, ...


Beoordeling: 1/10.  Michael Verstraeten, 1e plaats Kamer

12 Comments


Doorgaans is De Afspraak op vrijdag met Ivan De Vadder interessant en een mooie, politieke afsluiter van de week. Vrijdag laatst was het eerder een gênante! Ivan De Vadder, die een goede journalist is, sloeg de bal serieus mis door zijn agressieve en eenzijdige vraagstelling. Van hem zijn we dit niet gewoon. Zijn desinteresse in Voor U kon hij niet verbergen en hij speelde het té letterlijk op de vrouw. Hij liet haar zelfs bij momenten niet uitspreken. Ik had even de indruk dat de andere 2 heren Stavros Kelepouris en Stefaan Walgrave met Ivan De Vadder afgesproken hadden om Els Ampe gedurende de hele uitzending het vuur aan de schenen te leggen. Het werd bij momenten zelfs degoutant!

Zonder op de…

Like
Replying to

In de Afspraak van een week later was Ivan De Vadder weer helemaal zichzelf. Hij stelde rustiger vragen, liet zijn gasten uitspreken en de toon was aangenaam om naar te luisteren en voor de toeschouwer leuker om te volgen. Een goed debat. Zou het dan toch aan de keuze van de partij gelegen hebben of aan het feit dat leidster Els een vrouw is? Dit wou ik nog even meedelen.

Like

Ik ga ervan uit dat E Ampe zedelijk verplicht was om aan dergelijke prietpraat deel te nemen , waar je iedere keer hetzelfde scenario tegenkomt , één tegen allen inclusief de "moderator" .terzake en doorbraak zijn zulke programma's waar meestal altijd dezelfde personen worden opgevoerd en waar de echte vragen nooit gesteld worden en de schijn steeds hoog gehouden wordt.

Like

Ik heb het programma gezien en was positief verbaasd dat mevrouw Ampe op elke vraag een plausibel en zinvol antwoord kon geven. Goed gedaan, want inderdaad de twee andere gasten en de moderator waren zeer kritisch.

Like

Stavros Kelepouris was nog erger, die wil protestanten tegen de coronaregels blijkbaar uitsluiten van politiek. Kelepouris is de man van deze stemtest:

https://www.demorgen.be/specials/stemchecker/

Op basis van wat partijen doen, hun stemgedrag in de parlementen.

De test van Stefaan Walgrave is op basis van wat partijen zeggen te zullen doen, maar zoals we allemaal weten komt daar niets van in huis want eens de stemmen geteld en de zetels verdeeld worden er compromissen gesloten, gaan particratisch alle neuzen in dezelfde richting en worden de programma's vergeten. Niet te veel van die stemtesten aantrekken. Toch vind ik Walgrave een veel aangenamer mens dan Kelepouris.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/04/25/kan-je-de-stemtest-ook-apart-doen-voor-het-federale-regionale-o/

Like

Voor U gaat de kiesdrempel niet halen aan de kiezer voor het tegendeel te bewijzen

Like
bottom of page