top of page
Voor U visual solo.png

De stille staatsgreep van Vivaldi is bezigReactie Els Ampe (Voor U) op benoemingen in lopende zaken.


De Vivaldi regering heeft beslist dat in lopende zaken ook topambtenaren kunnen benoemd worden. Dat gebeurt voor het eerst en maakt grondwetsspecialisten ongerust. In De Tijd noemde Professor grondwettelijk recht Emmanuel Vandenbossche (VUB) de benoemingen “strijdig met de principes van lopende zaken. Dit werkt willekeur in de hand.” Els Ampe, de voorzitter van de nieuwe partij Voor U, noemt de benoemingsoperatie "een stille staatsgreep van Vivaldi. De druk om een regering te vormen valt weg want de Vivaldi-ministers behouden hun post en kunnen nog posten regelen voor hun vriendjes in de administratie. Het is niet aan de Vivaldi regering om te beslissen wat er gebeurt na 9 juni. Het is aan de burgers om de kaarten te schikken.” 


Els Ampe wijst erop dat België al 20% meer ambtenaren heeft dan het Europees gemiddelde. Voor U wil een regering die komaf maakt met de "postjescultuur”.

3 comentarios


Los comentarios se han desactivado.

Met een WEF puppies als premier, een jong global leider van Claus Schwab. Met miss Verlinden en puppies als janboel, vandenbroecke, quicky, en de energie troellas, beke, en de jongeren verleider ...R.?.sau. Dezen moeten wereldwijd verwijnen . Een volksverlakkerij ten top.

Onze stem hebben jullie

Me gusta
Contestando a

Aha iemand die toch weet wat het WEF is , maar ik zag els op de LGBT in Brussel en nu las ik ook nog dat ze voor Oekraïne zijn , dus aan de hand van deze feiten moet ik concluderen dat zij nog steeds niet wakker is en nog steeds aan de oude structuur hangt met al zijn leugens en manipulatie, dit is voor mij een totale no go , spijtig dacht dat ze meer in haar mars had

Me gusta

bottom of page