top of page

Economische subsidies vervangen door belastingvermindering

Voor U visual solo.png

Jaarlijks geeft Vlaanderen 4,7 miljard euro economische subsidies aan bedrijven. Economische subsidies bevoorrechten grote bedrijven met veel medewerkers. Een subsidieadministratie kost handenvol geld. Het zet ook de deur open voor vriendjespolitiek. Dat moet stoppen. Hoe kunnen we het geld voor onderzoek en innovatie goedkoper en eerlijke toewijzen? Via fiscale aftrekbaarheid: Fiscale aftrekken zijn voor alle bedrijven gelijk en vereisen geen aparte administratie. Het kost de staat dus minder om een fiscale reductie te geven dan een economische subsidie. Economische subsidies vervangen we door belastingvermindering.

 

We maken de subsidies transparant

 Ons land telt honderden verschillende subsidieadministraties die met uw belastinggeld elk verschillende subsidies toewijzen. Europa doet het, maar ook de federale overheid, de gewesten, gemeenschappen, provincies, intercommunales en gemeenten. Niemand heeft zicht op het geheel. Het totaal aan toegekende subsidies moet transparant gemaakt worden zoals het Vlaams Gewest deed. Vlaanderen keert jaarlijks 17,7 miljard euro subsidies uit van haar 56 miljard euro inkomsten waarvan 4,7 miljard subsidies aan bedrijven. 

 

De staat moet geen cadeaus uitdelen met uw belastinggeld

Organisaties die subsidies ontvangen voor onderzoek en ontwikkeling moeten verantwoording afleggen over de resultaten. U heeft recht op transparantie hierover. Voor onderzoek en ontwikkeling zetten we maximaal in op fiscale aftrekbaarheid.

_

bottom of page