top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Bert Colemont

2e opvolger

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Voor Een Nieuwe Richting in de Belgische Politiek

Hallo, mijn naam is Bert Colemont, maar voel je vrij om me gewoon Bert te noemen – niet alleen mijn vrienden doen dat! Als IT-specialist met gezond boerenverstand, streef ik naar een politiek landschap dat oprecht democratisch, transparant en eerlijk is. Na jarenlang getuige te zijn geweest van hoe de Belgische politiek eroderende invloed heeft gehad op het vertrouwen van de burger, is het voor mij duidelijk: het roer moet om.

De huidige politieke situatie is in mijn ogen onhoudbaar geworden. Partijen die hun standpunten veranderen alsof het niets is, gedreven door de wisselende winden van populisme, hebben ons op dit punt gebracht. Het is tijd voor een radicale verandering. Ik ben mijn vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt, net als zovelen van ons. Maar in plaats van aan de zijlijn te blijven staan, heb ik besloten actie te ondernemen.

Ik presenteer mezelf als kandidaat voor Voor-U, een beweging die zich inzet om het tij te keren. Ons doel? De politiek teruggeven aan de gewone burger. Dit betekent het beëindigen van de graaicultuur en corruptie die onze politieke arena heeft geïnfiltreerd. Het betekent ook een halt toeroepen aan een generatie politici die het contact met de realiteit volledig lijkt te zijn verloren.

Met Voor-U wil ik het anders doen. We zullen gebruikmaken van ons logisch verstand om de complexe uitdagingen waar we voor staan, op een begrijpelijke manier uit te leggen. We zullen strijden voor een politieke omgeving waarin transparantie, integriteit en eerlijkheid de fundamenten zijn waarop we bouwen.

Door op Voor-U, op mij, te stemmen, kiest u voor deze verandering. Het is tijd om duidelijk te maken dat genoeg écht genoeg is. Laten we samen de Belgische politiek terugbrengen naar een plaats waar het vertrouwen van de burger centraal staat, waar uw stem gehoord wordt, en waar uw belangen daadwerkelijk vertegenwoordigd zijn.

Stem voor een toekomst waarin de politiek weer van ons allemaal is. Stem op Voor-U, stem op Bert Colemont.


___

bottom of page