top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Gaëtane Beeckaert

3e opvolger

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Mijn naam is Gaëtane Beeckaert, en ik ben verheugd om mezelf voor te stellen als uw kandidaat voor een toekomst die draait om menselijkheid, eerlijkheid en verbondenheid. Als vrouw, moeder, dochter en arts koester ik een diepe toewijding aan het creëren van een samenleving waarin iedereen toegang heeft tot humane geneeskunde en een gelukkig leven.

Ik geloof in de kracht van de politiek als een instrument voor positieve verandering. Het is mijn overtuiging dat we met authenticiteit, transparantie, en openhartige dialoog een betere wereld kunnen bouwen voor ons allemaal. Als Belg met tweetalige achtergrond, streef ik ernaar om de Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige gemeenschappen binnen onze natie nog beter te verenigen. Ik geloof sterk in het belang van open debat en dialoog om onze meningsverschillen te overbruggen en tot constructieve oplossingen te komen. Laten we samen streven naar een betere toekomst voor ons allemaal, waarin we elk moment grijpen om het verschil te maken.

__

Je m'appelle Gaëtane Beeckaert et je suis ravie de me présenter comme votre candidate pour essayer de créer un avenir humain. En tant que femme, maman, fille et médecin, je suis profondément attachée à la création d'une société où chacun a accès à une médecine humaine et à une vie heureuse.

Je crois que la politique pourrait servir comme outil de changement positif. Je suis convaincue qu'avec de l'authenticité, de la connexion entre les personnes, de la transparence et un dialogue franc, nous pouvons construire un monde meilleur pour nous tous. En tant que Belge bilingue, je m'efforce d'unir davantage les communautés francophones, néerlandophones et germanophones de notre pays. Je crois fermement à l'importance d'un débat et d'un dialogue ouverts pour surmonter nos différences et parvenir à des solutions constructives. Œuvrons ensemble pour un avenir meilleur pour nous tous, où nous saisissons chaque instant pour faire la différence.


_____

bottom of page