top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Jan Wijns

13e plaats

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Als kind van de Vlaamse rand en Brussel, die ik bewust in één adem noem, geloof ik in een samenleving gebouwd op gelijkwaardigheid en solidariteit. Met een diepe betrokkenheid bij deze regio sta ik hier vandaag, vastbesloten om bij te dragen aan een betere toekomst voor iedereen.

Ik geloof in de kracht van dialoog, in het versterken van ons verenigingsleven en in het bevorderen van maatschappelijk engagement. Deze waarden vormen de basis van een solidaire toekomst waarin huidige en toekomstige generaties kunnen floreren.

Onze lokale economie verdient alle steun. Door ondernemers te helpen bloeien en kleinschalige initiatieven te stimuleren, bouwen we aan een veerkrachtige en duurzame economische structuur. Een economie die van onderuit wordt aangestuurd, is de ruggengraat van onze samenleving.

Inclusief beleid is essentieel. Door te investeren in educatie en toegankelijke zorg, creëren we een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en bij te dragen. Toegankelijk onderwijs en zorg zijn de fundamenten van een sterke gemeenschap waarin we elkaar begrijpen en ondersteunen.
Migratie moet doordacht en gestructureerd worden aangepakt, met een sterk integratietraject dat kansen biedt aan iedereen. Een inclusief integratiebeleid zorgt voor een harmonieuze samenleving waarin we samen sterker staan.

Van wijk tot wereld moeten we opwaarts besturen. Betrokkenheid en inspraak zijn cruciaal, en de stem van de burger moet altijd centraal staan. Transparantie en democratie zijn de hoekstenen van onze besluitvorming.

Het is tijd om de politieke organisatie van België kritisch te herzien en te reorganiseren. Efficiëntie en transparantie zijn noodzakelijk om de noden van onze burgers beter te dienen.

Onderwijs is het kloppend hart van onze kennismaatschappij. Het verdient onze hoogste waardering en de noodzakelijke hervormingen om innovatie en kwaliteit te waarborgen. Alleen zo verzekeren we de toekomst van onze regio.

Laten we, als Vlamingen bekend om ons ondernemerschap en doorzettingsvermogen, onze eigen koers bepalen. Samen, als leiders in eigen recht, bouwen we aan een toekomst waarin niemand achterblijft. We stoppen met onszelf als slachtoffers te zien en nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes. Nu is het aan ons.

Een vooruitstrevende en sociale toekomst ligt voor ons. Laten we samen werken aan een Vlaanderen waar iedereen mee kan doen en niemand achterblijft.


___

bottom of page