top of page

VLAAMS-BRABANT

Voor U visual solo.png
Vandervelden.jpg
Ria (Maria) De Donder

16e plaats

Vlaams parlement

Ria De Donder is geboren en getogen in Londerzeel met als officiële naam Maria en 64 jaar oud. Boekhouder van opleiding en al enkele jaren met pensioen.

Ze groeide op in een sociaal en warm nest waar iedereen welkom was en de deur steeds wagenwijd openstond voor iedereen. Iedereen helpen en klaar staan voor de anderen, op een eerlijke manier, vormde de basis voor haar engagement als vrijwilliger.

Eerst als jarenlange trekker, op vrijwillige basis, voor de jaarlijkse 11.11.11.-actie in haar gemeente. Later werd ze bestuurslid bij KWB Londerzeel waar ze al jaren de financiële kant voor haar rekening neemt.

Via haar huwelijk met een boerenzoon leert ze het belang van de natuur kennen. Laat de landbouwers hun land. We hebben dit hard nodig om als mens te kunnen overleven. Leer terug samenleven met de natuur en stop met het manipuleren van de natuur. Respecteer de seizoenen en teel enkel seizoengebonden gewassen. Geen aardbeien met Kerstmis in de winkel….Als ervaren imker ervaart ze elke dag het belang van de natuur en van voldoende inheemse nectar dragende bloemen en planten. Bijen zijn de belangrijkste bestuivers van bloemen en planten. Ze bepalen mee de voedselketen. Wanneer de bij sterft, sterft de mens, zei Albert Einstein.

Haar vrijwilligersengagement zet zich nu door als penningmeester van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB) met 4000 leden. Daarnaast is ze ook nog penningmeester van de provinciale Vlaams-Brabantse Imkersbond (VBVI) en de gewestelijke imkersbond (Koninklijke Imkersbond Neerbrabant). Ze is wel degelijk een bezige bij.

Ria voelt zich niet echt een politica maar de ‘Covid’ periode met haar lockdowns en absurde regeltjes heeft haar de ogen geopend en haar doen beseffen dat we niet goed bezig zijn. Er moet dringend verandering komen. Zij hoopt dat ze, via deze weg, kleine stapjes kan zetten naar een betere en gezondere leefomgeving voor haar medemens.


___

bottom of page