top of page
Voor U visual solo.png

WAARDEN

 • Ten dienste van de burgers voor het algemeen belang;

 • Menselijk;

 • Toegankelijk;

 • Vrijdenken: Intellectuele vrij en eerlijk; 

 • Vrij Onderzoek; 

 • Vrije meningsuiting;

 • Recht op vrijheid van denken en geloven; 

 • Verantwoordelijk;

 • Transparant;

 • Democratisch (anti-particratisch, anti-autocratisch, anti-nepotisme);

 • Integer: Rechtschapen, oprecht en authentiek;

 • Wederzijds vertrouwen en samenwerken; 

 • Respect tonen om wederkerigheid te verdienen; 

 • Plezier in leven en leren; 

 • Inclusief: Geen uitsluiting op basis van uiterlijke kenmerken, huidskleur, leeftijd, gender, geaardheid enz; 

 • Afwijzing van alle vormen van intimidatie, pesterijen of geweld.

 • Zelfbeschikking.

bottom of page