top of page

We beperken de overheid
tot haar kerntaken

'Voor U' logo
Logo 'Voor U' - nieuwe politieke partij in Vlaanderen

Onze overheid is toe aan een fundamentele cultuurwijziging: ze moet bescheiden zijn, bewust dat ze niet alles kan regelen. Ze beperkt zich tot waar ze goed in is. Ze focust op de kern. De burgers, organisaties en ondernemingen krijgen het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen over de zaken waar zij in uitblinken om zo onze samenleving vorm te geven. 

 

Bottom-up: U eerst

  • De overheid springt zuinig om met uw belastinggeld. Uit respect voor U zijn alle begrotingen in evenwicht. Regeringen en ministers die in het rood gaan of belastingen verhogen, voelen het in hun portemonnee. Overheden moeten hun investeringen jaarlijks kunnen afschrijven zoals private bedrijven doen.

  • De overheid wordt minder centraal, meer lokaal. 

 

De afgeslankte slagvaardige staat

  • Met een dikke rode stift schrappen we de wildernis van regels, wetten, instellingen, administraties en structuren zoals de Senaat en de provincies. We doen dit samen met U. Een stad zoals Brussel moet geen winkelpanden verhuren maar aan de privé verkopen. 

  • Een staatsvermindering is nodig om u meer beslissingsvrijheid te geven. Een dalend overheidsbeslag laat toe om uw belastingen te verminderen. Dan houdt U meer over op het einde van de maand. Het overheidsbeslag (56%) moet beperkt worden tot hoogstens 45%. Tussen 1982 en 1991 zijn de regeringen erin geslaagd het overheidsbeslag te verminderen van 53% naar 40%.

  • We zetten elke overheid op dieet: de Belgische staat, de gewesten, gemeenten én Europa. Ze moeten eenvoudiger en transparanter.  

  • De niet-kerntaken door overheid georganiseerd worden geprivatiseerd (bank spelen is geen kerntaak.)

 

Monopolies breken voor lagere prijzen

U betaalt hoge prijzen voor uw water, elektriciteit, gas, afvalverwerking en openbaar vervoer omdat er monopolies zijn die de hele markt controleren, vaak door ondemocratische intercommunales. De afwezigheid van concurrentie drijft de prijzen op. We moeten deze monopolies waar mogelijk doorbreken en de markt vrijmaken zodat u minder betaalt.

 

Meer kansen voor de privésector

In elke sector is een “level playing field” noodzakelijk om vrije en eerlijke concurrentie te organiseren tussen bedrijven. Zo krijgt U eerlijkere producten. 

 

De overheid Uw vriend

  • U creëert welvaart, de overheid steunt U. Wanneer U fouten maakt toont de overheid begrip. De overheid staat ten dienste van U. Ze adviseert, begeleidt en stimuleert U zodat U zich in alle vrijheid kan ontplooien. De staat geeft de voorkeur aan stimulerende maatregelen op straffen. Enkel wie niet horen wil moet voelen.

  • Als er een nieuw maatschappelijk probleem opduikt, gaat de overheid er bedachtzaam mee om. Te vaak is de remedie van de overheid erger dan de kwaal. Daarom moet de overheid zich bij elke nieuwe maatregel afvragen of het sop de kool waard is. 

  • Het is niet altijd nodig om hopen regels, straffen en administraties te creëren. Andere mogelijkheden worden onderzocht.

_

bottom of page