top of page

Meer mensen aan het werk, meer netto, minder loonlasten, werkloosheidsuitkeringen beperkt in de tijd.

Voor U visual solo.png

Er werken te weinig mensen in ons land: de werkzaamheidsgraad is 72,2% tegenover 82,9% in Nederland (Eurostat). Dat komt omdat het verschil tussen uitkeringen en lonen te klein is. Een leefloon met gezinslast bedraagt 1707 euro (onbelast) terwijl het bruto minimumloon 1995 euro bedraagt (voltijds en belast). Wie gaat werken krijgt minder kortingen en heeft extra kosten zoals mobiliteit en kinderopvang. Werken loont niet voor de laagste inkomens. Zo blijven mensen te lang werkloos of inactief. We moeten deze “inactiviteitsval” wegwerken. 

 

Belastingvermindering: de laagste inkomens eerst

Door de staat en de politiek op dieet te zetten komt er ruimte vrij voor een belastingvermindering.  We kunnen de belastingen nog meer verminderen voor U als meer mensen aan het werk gaan omdat er dan meer bijdragen. Daarom is het zinvol de belastingen eerst te beperken voor de laagste inkomens. Zij halen dan meer voordeel uit werken dan uit niet-werken.

 

Hogere activiteitsgraad door aangepast werk

Zowel bij de werklozen, gepensioneerden, langdurig zieken als andersvaliden zijn er mensen die willen werken, eventueel met aangepast werk. Maar, door “het systeem” mogen ze niet of hebben ze er geen belang bij. Samen met U doen we een grondige doorlichting en aanpassing om alle inactiviteitsvallen die nu de verhoging van de activiteitsgraad in de weg staan, weg te werken.

 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd

België is het enige land met een onbeperkte werkloosheid in de tijd. Dat is een anomalie want werkloosheidsvergoedingen zijn een verzekeringsmechanisme. 

 

We beperken de werkloosheid tot 1 jaar plus extra maanden in functie van de reeds gewerkte jaren omdat het voor gezonde mensen mogelijk is om binnen die termijn passend werk te vinden. Zo beschermen we oudere werknemers die al veel hebben bijgedragen beter tegen plotse tegenslagen en de soms minder evidente kansen op de arbeidsmarkt. We laten de regio’s toe om nog verder te beperken. Betere samenwerking tussen de regio’s is noodzakelijk om vacatures sneller in te vullen.

 

We zorgen voor een betere begeleiding naar de arbeidsmarkt zodat niemand uit de boot valt. Werklozen die langer dan 1 jaar thuiszitten zetten hun potentieel op het spel. Onze samenleving heeft iedereen nodig. 

_

bottom of page